วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 26, 2557

มีคนอังกฤษออกมาปกป้อง 'โรส' : Message to Thai Cyber Bullies.: โปรดชม และอ่านอย่างระมัดระวัง