วันอังคาร, มิถุนายน 24, 2557

แถลงการณ์ฉบับที่ ๑ องค์กรเสรีไทย เพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย ประกาศ ณ เวลาย่ำรุ่ง วันอังคารที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ โดย นายจารุพงษ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการ