วันจันทร์, มิถุนายน 23, 2557

กิจกรรม "เดินขบวนไล่ คสช . ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ และที่ประเทศญี่ปุ่น 21-22 June 2014

กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
ooo
ประเทศญี่ปุ่น


ooo
ไม่ทราบสถานที่