วันอังคาร, มิถุนายน 24, 2557

คสช.สั่งแก้รธน.ชั่วคราว ให้รธน.ฉบับใหม่ไม่ต้องทำประชามติ

ภาพจากไทยรัฐ

ที่มา สำนักข่าวอิศรา

กำหนดกก.ยกร่างฯ 35 คน สภาปฏิรูป 20 คน ครม. 5 คน สนช. 5 คน และคสช. 5 คน

ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานว่า ได้รับการยืนยันข้อมูลจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ว่า ขณะนี้ ร่างรัฐธรรมนูญการปกครองชั่วคราว พ.ศ.2557 ใกล้เสร็จสิ้นแล้ว โดย คสช.ได้ตรวจสอบร่างรัฐธรรมนูญชั่วคราว ที่นายวิษณุ เครืองาม ที่ปรึกษา คสช.ฝ่ายกฎหมาย ได้นำขึ้นไปเพื่อให้ คสช.พิจารณา

รายงานข่าวแจ้งว่า ในร่างรัฐธรรมนูญชั่วคราว ได้ระบุถึงขั้นตอนการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เอาไว้ด้วย กำหนดสัดส่วนคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จำนวน 35 คน แบ่งเป็น สภาปฏิรูป 20 คน คณะรัฐมนตรี (ครม.) 5 คน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) 5 คน และคสช. 5 คน

“ในร่างรัฐธรรมนูญชั่วคราว ระบุว่า เมื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จสิ้นแล้ว จะต้องผ่านความเห็นชอบจากสภายกร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) และนำร่างรัฐธรมนูญไปผ่านการทำประชามติเพื่อรับฟังเสียงประชาชน แต่คสช.ไม่เห็นด้วยที่รัฐธรรมนูญชั่วคราว ระบุว่า รัฐธรรมนูญต้องผ่านการทำประชามติ จึงสั่งการให้ตัดการทำประชามติออก ส่วนของสภาปฏิรูป ยังไม่มีจำนวนที่ชัดเจน ซึ่งคาดว่าน่าจะมีจำนวน 250 – 300 คน และ สนช. จะมีจำนวน 200 คน" แหล่งข่าวระบุ