วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 26, 2557

ประกาศองค์การเสรีไทย เรื่อง : การปิดกั้นข่าวสารเกี่ยวกับองค์การเสรีไทย และการการบิดเบือนข้อมูล ที่ปฏิบัติการโดยแนวร่วมของคณะเผด็จการทหาร
ประกาศองค์การเสรีไทย

เรื่อง : การปิดกั้นข่าวสารเกี่ยวกับองค์การเสรีไทย และการการบิดเบือนข้อมูล ที่ปฏิบัติการโดยแนวร่วมของคณะเผด็จการทหาร

การละเมิดเสรีภาพในการรับรู้ข่าวสารของประชาชนเป็นเรื่องใหญ่ และเป็นเรื่องที่มีการละเมิดสิทธิของประชาชนคนไทยอย่างมาก ตั้งแต่มีการก่อตั้งองค์การเสรีไทย เมื่อเช้าวันที่ 24 มิถุนายน 2557 ปรากฎว่ามีการข่มขู่คุกคามสื่อมวลชนไม่ให้นำเสนอข่าวขององค์การเสรีไทย หากนำเสนอในด้านที่เป็นข้อมูลขององค์การเสรีไทยจะถูกสั่งลบหรือสั่งให้ปิดเนื้อความนั้นทันที และในวันนี้ (25 มิ.ย.) คณะเผด็จการทหาร ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการเพื่อติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ และยังได้มีการตั้ง 5 คณะทำงานติดตามข้อมูลด้านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ และโซเชียลมีเดีย เพื่อคอยปิดกันข้อมูลข่าวสารที่ถือเป็นภัยต่อคณะเผด็จการทหารขึ้นมาอีกด้วย

และนอกเหนือจากการปิดกั้นข้อมูลข่าวสารแล้ว ยังพบว่า คณะเผด็จการทหาร มีการปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารกับแนวร่วม เพื่อโจมตีและบิดเบือนข้อมูลขององค์การเสรีไทย ด้วยการตั้ง facebook page ปลอมขององค์การเสรีไทย โดยใช้ "องค์กรเสรีไทย:https://www.facebook.com/FreesThaisOfficial" และแอบอ้างชื่อเลขาธิการเพื่อสร้างความสับสน อันเป็นวิธีการสกปรก ไร้ศักดิ์ศรี เฉกเช่นทหารที่ไร้เกียรติยศ ไม่ต่างจากการกระทำที่ปล้นอำนาจประชาชนในปัจจุบัน ซึ่งคณะเผด็จการทหารกำลังใช้อาวุธจากภาษีประชาชน ขู่ประชาชน ใช้อำนาจเถื่อนปิดหูปิดตาประชาชน ทำลายภาพลักษณ์และโอกาสทางเศรษฐกิจจนเกิดผลเสียแก่ประเทศชาติอย่างมหาศาล

องค์การเสรีไทย จึงขอประกาศเตือนประชาชน อย่าหลงเชื่อปฏิบัติการข่าวสารอันไร้ซึ่งศักดิ์ศรีนี้ ช่วยกันส่งต่อแถลงการณ์ฉบับนี้ต่อเพื่อนร่วมอุดมการณ์ของท่านให้มากที่สุด และติดตามข่าวสารขององค์การเสรีไทยได้ที่ official page “จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ”https://www.facebook.com/CharupongOfficial

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ด้วยความเชื่อมั่นต่อพลังประชาธิปไตยของประชาชน

จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ
25 มิถุนายน 2557