วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 19, 2557

ผู้รักประชาธิปไตยได้ เฮ (แค่อึดใจ)... ศาลทหารอนุญาติให้อ.วรเจตน์ได้รับการประกันตัว

https://www.youtube.com/watch?v=_Gu-QZbyuss

ศาลทหารให้ประกัน วางเงินสด 20,000