วันศุกร์, มิถุนายน 27, 2557

เปิดใจสุนัย จุลพงศธร ต่อกรณีการรัฐประหารและองค์กรเสรีไทย


https://www.youtube.com/watch?v=bMRiQ0ZwiTc

เรื่องเกี่ยวข้อง....

สนับสนุนเสรีไทยจากยุโรป

https://www.youtube.com/watch?v=raz-t9t6uzs&feature=youtu.be