วันอาทิตย์, มิถุนายน 22, 2557

ค่าเปิดตัวของประเทศเมียนม่าร์

จาก Status ของ คุณ  Surachai Vajira 
บทความ Original เขียนโดย อาจารย์ ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์  
พิมพ์อยู๋ในหนังสือพิมพ์ The Striats Times 

แปลโดย:  Surachai Vajira 

*********************

พม่าได้เปิดประเทศตัวเองตั้งแต่ปี 2010 หลังจากที่คณะทหารได้ปิดประเทศมานานกว่า 20 ปี ก็ได้จัดการเลือกตั้งขึ้นมาเพื่อปูทางไปสู่การเป็นประเทศประชาธิปไตยอย่างจริงจัง พร้อม ๆ กับการอนุญาตให้ ออง ซาน ซูจี มีอิสระจากการถูกควบคุมในที่พัก

นักสังเกตุการณ์ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่า ประชาธิปไตยที่จะดำเนินไปนั้นเป็นของจริง หรือเป็นเพียงการฉาบหน้า แต่ก็เป็นที่แน่นอนว่า พม่าได้เปิดตัวเองมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน 

ในกระบวนการนี้ ทำให้เกิดการไหล่เข้าของเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อประเทศและประชากรทั้งในด้านบวกและลบพร้อม ๆ กันไป

พม่าเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและอัญมนี วัตถุดิบ เช่น แก๊ซธรรมชาติ ล้วนดึงดูดใจนักลงทุนต่างชาติตลอดมา เมื่อพม่าเปิดตัวในระบบเศรษฐกิจเสรี การลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ ก็ยิ่งส่งเสริมต่อวิถีความเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้นไป และยังกระตุ้นให้เศรษฐกิจที่พัฒนาขึ้น ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของประชากรที่ดีขึ้นและเป็นการเตรียมพม่าในการเข้าสู่สังคมอาเซียนที่จะรวมตัวกันเป็น AEC ในปีหน้า

Mckinsey รายงานตัวเลขเป็นเดือนที่ผ่านมาว่า พม่า GDP ของพม่าจะสามารถเพิ่มขึ้นเป็น USD 200,000-250,000 ล้านในปี 2030 จากตัวเลขปัจจุบันเพียง USD 45,000 ล้าน หรือเพิ่มขึ้นเป็น 4-5 เท่าตัวทีเดียว จากอัตราการเติบโตที่ 8 %/ปี ในปัจจุบัน ซึ่งจะสามารถดึงดูดการไหลเข้าของเงินลงทุนได้ถึง USD 170,000 ล้าน รวมถึงการลงทุนโดยตรงอีกไม่ต่ำกว่า USD 100,000 ล้าน ซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นถึงสองเท่าเมื่อเทียบกับการลงทุนจากต่างประเทศในระยะเวลาถึง 20 ปีที่ผ่านมา ซึ่งรัฐบาลพม่าได้ปรับตัวพร้อมแล้วในด้านนโยบายที่จะรับกับความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นตามมา

รัฐบาลพม่าได้เปิดให้ประชาชนมีเสรีภาพเพิ่มขึ้น ผ่อนคลายความเข้มงวดทางด้านเศรษฐกิจ จนทำให้บริษัทข้ามชาติใหญ่ ๆ อย่าง Ford Motor และ Coca-Cola. ที่ได้เข้ามาลงทุนในพม่า

กฎหมายการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่พม่าได้ผ่านสภาไป ที่ผ่อนคลายทางด้านการเงิน รวมทั้งมีการยกเว้นภาษีในระยะแรก การอนุญาตในถือครองที่ดินโดยชาวต่างชาติเพื่อการลงทุน ก่อนการผ่านกฎหมายดังกล่าว นางอองซานซูจี ได้ร้องขอให้นักลงทุนช่วยยึดมั่นต่อกฎหมาย โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสังคมที่อาจกระทบต่อชาวพม่า สิทธิของแรงงานพม่า รวมทั้งการถ่ายทอดความเชี่ยวชาญ ซึ่งเธอเชื่อว่า วิธีการดังกล่าวจะนำไปสู่ผลประโยชน์อันสูงสุดของทุกฝ่ายร่วมกัน

แรงงานของพม่ามีราว 31 ล้านคนซึ่งน่าจะเป็นแรงดึงดูดการลงทุน จากการสำรวจครั้งแรกทั่วประเทศ ปรากฎว่า แรงงานพม่าว่างงานกันถึง 37% และประชากรมากกว่า 25% ถูกนับว่าเป็นคนยากจน 

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ มิได้เป็นเพียงการสร้างงานเท่านั้น ยังทำให้แรงงานเกิดความเชี่ยวชาญความรู้ใหม่ ๆ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่เป็นหลักของชาติ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มผลิตผลและนำไปสู่การพัฒนาแรงงานแบบยั่งยืน
การเฝ้าดูอย่างใกล้ชิดโดย NGOs และกลุ่มพลังทางสังคมต่าง ๆ ได้ข้อร้องให้บริษัทต่างชาติร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการจัดสร้างโรงเรียนและสถานพยาบาลให้กับชุมชนในท้องถิ่นที่นักลงทุนได้เข้าไปด้วย

โครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย อันเป็นโครงการใหญ่ของบริษัทไทยที่จะสร้างนิคมอุตสาหกรรมที่เมื่องทวาย ทางใต้ของพม่า เป็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมในการลงทุนของต่างชาติ

การลงทุนจากต่างชาติ ยังเป็นการนำพม่าสู่สังคมโลกอีกครั้งด้วยการเข้าสู่ระบบร่วมของชาวโลกร่วมกันในด้านเศรษฐกิจ แต่ก็มิใช่ว่าการลงทุนจากต่างชาติจะเป็นกุญแจที่สำคัญและดีไปเสียทุกอย่าง กลุ่มสังคมบางกลุ่มยังได้ชี้ให้เห็นถึงความเสียหายและการสร้างปัญหาของโครงการขนาดใหญ่บางโครงการเช่นกัน

ความเหมาะสมของการจัดสรรที่ดินในแก่โครงการขนาดใหญ่ โดยเฉพาะเส้นทางท่อแก๊ซและน้ำมัน และผลกระทบจากโครงการเขื่อนในแม่น้ำสายสำคัญ ๆ รวมทั้งการอพยพย้ายถิ่นฐานประชากรที่กระทบต่อโครงการโดยขาดการชดเชยที่เหมาะสม ล้วนส่งผลด้านลบต่อสังคม

ในรัฐฉานทางภาคเหนือของพม่าที่ติดกับชายแดนจีน ชาวบ้านท้องถิ่นได้ ร้องเรียนเกี่ยวกับที่บริษัทจีนเหล่านั้น อาศัยความใกล้ชิดสนิมสนมกับเจ้าหน้าที่รัฐส่วนกลางในการบีบบังคับให้ประชากรต้องย้ายถิ่นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกในการก่อสร้างโรงงาน ในขณที่ประชากรที่ทวาย ก็ถูกบังคับให้ต้องย้ายถิ่นเพื่อการก่อสร้างถนนที่จะเชื่อมต่อกับประเทศไทย ซึ่งทั้งสองกรณี ดูเหมือนเจ้าหน้าที่จะปิดหูปิดตา ไม่เป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริง

การเปิดประเทศเพื่อสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ของพม่าได้สร้างโอกาสทางธุรกิจขึ้นอีกมากมาย แต่ก็เป็นต้นทุนที่ต้องเสียไปในด้านของสังคมและเศรษฐกิจแบบพอเพียงของชาวบ้านเหล่านั้นเช่นกัน