วันศุกร์, มิถุนายน 20, 2557

สิ่งที่อ.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ ได้รับ ในพ.ศ. นี้ อาจไม่แตกต่างจากรัฐเผด็จการของจอมพลสฤษดิ์กระทำ...


สิ่งที่อ.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ ได้รับ ในพ.ศ. นี้

ศาลทหารให้ 'วรเจตน์' ประกันตัว กำหนดเงื่อนไข ห้ามยุ่งการเมือง
http://www.thairath.co.th/content/430469

อาจไม่แตกต่างจากสิ่งที่ปัญญาชนสาธารณะได้รับเมื่อ 50 กว่าปีที่แล้ว คือการ

"แยกปัญญาชน ออกจากสาธารณะ ซึ่งแม้ว่าจะมิได้ทำลายชีวิตทางกายภาพของปัญญาชน แต่ก็เท่ากับทำลายชีวิตทางการเมืองวัฒนธรรมอันเป็นคุณค่าความหมายที่สำคัญยิ่งยวดของการดำรงชีวิตในฐานะปัญญาชน" 


....

สิ่งที่รัฐเผด็จการของจอมพลสฤษดิ์กระทำต่อนักคิดนักเขียนเหล่านี้ยังมิได้มุ่งที่การกำจัดชีวิตเป็นสำคัญ หากมุ่งจำกัดเสรีภาพมิให้คนเหล่านี้ได้มีโอกาสผลิตงานสู่สาธารณะได้อย่างเปิดเผย หรืออาจจะกล่าวว่าปิดโอกาสไม่ให้ได้สื่อสารทางความคิดกับสังคม ทำให้ความคิดที่วิพากษ์วิจารณ์ท้าทายผู้มีอำนาจค่อยๆเลือนหายไป คุกและอำนาจเผด็จการในรูปแบบอื่นได้แยก ปัญญาชน ออกจาก สาธารณะ ซึ่งแม้ว่าจะมิได้ทำลายชีวิตทางกายภาพของปัญญาชน แต่ก็เท่ากับทำลายชีวิตทางการเมืองวัฒนธรรมอันเป็นคุณค่าความหมายที่สำคัญยิ่งยวดของการดำรงชีวิตในฐานะปัญญาชน ทำให้พวกเขาตายจากสาธารณะหรือหมดบทบาทของการเป็นปัญญาชนสาธารณะ (public intellectual)

ประจักษ์ ก้องกีรติ
และแล้วความเคลื่อนไหวก็ปรากฏ:
การเมืองวัฒนธรรมของนักศึกษาและปัญญาชนก่อน 14 ตุลาฯ
(ฟ้าเดียวกัน,2556) หน้า 332