วันอาทิตย์, มิถุนายน 29, 2557

ผลกระทบที่แท้จริงของการรัฐประหารในรอบ 1 เดือน - 2014 06 28 aljazeera 10 30 - 101 East

 
https://www.youtube.com/watch?v=cWuLUje39I0
...

เรื่องเกี่ยวข้อง....

คืนความจริง #1 (Resurgent Truth #1)


https://www.youtube.com/watch?v=gwHIc_usGHM