วันอังคาร, มิถุนายน 24, 2557

แถลงการองค์กรเสรีไทย (ไทย และ อังกฤษ) - Declaration of the Organisation of Free Thais for Human Rights and Democracy

 
https://www.youtube.com/watch?v=vpoeAmJoxq8

...
แถลงการองค์กรเสรีไทย ฉบับที่ 1
https://www.youtube.com/watch?v=RzpAzOKkGvg