วันศุกร์, มิถุนายน 27, 2557

คลิป ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ : ว่าด้วยความไม่เสมอภาคในสังคมไทย และเรื่องเกี่ยวข้อง


http://www.youtube.com/watch?v=48AmJdJMXh4&feature=youtu.be

สามารถอ่านปาฐกถาปรีดี พนมยงค์ 2557
“การเดินทางของความไม่เสมอภาคในสังคมไทย”
ประจักษ์ ก้องกีรติ ได้ ณ

http://thaipublica.org/2014/06/prajak-kongkirati-a-journey-of-inequality/

เรื่องเกี่ยวข้อง...


24/6/57 สัมภาษณ์ ประจักษ์ ก้องกีรติ "การแก้ไขความไม่เสมอภาคในสังคมไทย"

 
https://www.youtube.com/watch?v=yaWbfW-Xhxc

ความหมาย คุณค่า และความสวยงามของประชาธิปไตย - ประจักษ์ ก้องกีรติ

https://www.youtube.com/watch?v=z4C7KZh9zF4