วันอาทิตย์, มิถุนายน 29, 2557

ลีน่าจัง เรียกร้อง ให้นำคดีศาลทหาร เปลี่ยนเป็นศาลยุติธรรม


https://www.youtube.com/watch?v=-KeQWX6z8MM&feature=youtu.be