วันอังคาร, มีนาคม 14, 2560

คลิปงาน TDRI Annual Conference 2017 “ฟื้นเศรษฐกิจ-ปฏิรูปรัฐ ด้วยปฏิวัติข้อมูล”
TDRI Annual Conference 2017
Live: TDRI Annual Conference 2017
“ฟื้นเศรษฐกิจ-ปฏิรูปรัฐ ด้วยปฏิวัติข้อมูล”
@ Centara Grand at CentralWorld

ช่วง 1 ข้อมูลเพื่อสร้างเศรษฐกิจสารสนเทศ
โดย ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และ ดร. เสาวรัจ รัตนคำฟู ทีดีอาร์ไอ

แขกรับเชิญ
คุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ ตลาดดอทคอม
คุณธีรบูลย์ อริยสุทธิวงศ์ บริษัท ลองกอง สตูดิโอ จำกัด

.....Live: TDRI Annual Conference 2017
“ฟื้นเศรษฐกิจ-ปฏิรูปรัฐ ด้วยปฏิวัติข้อมูล”

ช่วง 2 ข้อมูลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
โดย ดร. วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดร. วิชสิณี วิบุลผลประเสริฐ ทีดีอาร์ไอ
คุณ ณัฐสิฏ รักษ์เกียรติวงศ์ ทีดีอาร์ไอ

แขกรับเชิญ: รศ. ดร. เอกชัย สุมาลี ผอ. ศูนย์วิจัย Smart City
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

.....TDRI Annual Conference 2017
Live: TDRI Annual Conference 2017
“ฟื้นเศรษฐกิจ-ปฏิรูปรัฐ ด้วยปฏิวัติข้อมูล”
@ Centara Grand at CentralWorld

- ข้อมูลเพื่อสร้างนโยบายที่ดี และนโยบายเพื่อสร้างข้อมูลที่ดี -

โดย: ดร. เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ และ คุณฉัตร คำแสง ทีดีอาร์ไอ
แขกรับเชิญ: คุณวรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง บรรณาธิการบริหาร สำนักพิมพ์ Openworlds Thailand

.....TDRI Annual Conference 2017
Live: TDRI Annual Conference 2017
“ฟื้นเศรษฐกิจ-ปฏิรูปรัฐ ด้วยปฏิวัติข้อมูล”
@ Centara Grand at CentralWorld

- ข้อมูลเพื่อสร้างนโยบายที่ดี และนโยบายเพื่อสร้างข้อมูลที่ดี -

โดย: ดร. เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ และ คุณฉัตร คำแสง ทีดีอาร์ไอ
แขกรับเชิญ: คุณวรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง บรรณาธิการบริหาร สำนักพิมพ์ Openworlds Thailand

.....Live: TDRI Annual Conference 2017
“ฟื้นเศรษฐกิจ-ปฏิรูปรัฐ ด้วยปฏิวัติข้อมูล”
@ Centara Grand at CentralWorld

อภิปราย “วาระแห่งชาติด้านข้อมูลของประเทศไทย: ใครต้องทำอะไร?”
คุณเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
คุณธีรนันท์ ศรีหงส์ กรรมการผู้จัดการ KBank Live และประธานบริษัท KBTG
คุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร CEO บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFEC Society
นพ. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการ กสทช. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

ดำเนินรายการโดย:
Nattha Komolvadhin บรรณาธิการข่าวและผู้ดำเนินรายการ ที่นี่ ThaiPBS

.....Live: TDRI Annual Conference 2017

ที่มา FB


Thailand Development Research Institute (TDRI)