วันอังคาร, มีนาคม 14, 2560

อ.จรัล ดิษฐาอภิชัย ได้ยื่นเอกสารต่อท่าน Joaquín Alexander Maza Martell ประธานคณะมนตรีคนใหม่ กรณีการละเมิอดสิทธิมนุษยชนไทย และได้ร่วมสังเกตุการการประชุมด้วย13 มีนาคม ทึ่ประชุมใหญ่คณะมนตรีสิทธิมนุษยชน สหประชาชาติ ตอนพัก ได้ยื่นเอกสารต่อท่าน Joaquín Alexander Maza Martell ประธานคณะมนตรีคนใหม่

ผมมาสังเกตุการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน เป็นไงบ้าง. เป็นห่วง