วันเสาร์, มีนาคม 04, 2560

คลิปฉบับเต็ม เสวนาวิชาการ: ผู้นำ อำนาจ การเมือง รัฐศาสตร์จาก "ฆ่า"สู่"ไม่ฆ่า" งานเสวนาวิชาการเพื่อเป็นเกียรติแก่ Professor Glenn D. Paige
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=9eNsZOl1p8U&app=desktop

เสวนาวิชาการ: ผู้นำ อำนาจ การเมือง รัฐศาสตร์จาก "ฆ่า"สู่"ไม่ฆ่า"

PITVFANPAGE

Published on Mar 2, 2017

งานเสวนาวิชาการเพื่อเป็นเกียรติแก่ Professor Glenn D.Paige
ผู้นำ อำนาจ การเมือง รัฐศาสตร์จาก "ฆ่า"สู่"ไม่ฆ่า" วิทยากรโดย

น.ส.ชญานิษฐ์ พูลยรัตน์ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายศิโรตม์ คล้ายไพบูลย์ นักวิชาการอิสระด้านรัฐศาสตร์ ฐานะผู้แปลหนังสือ "รัฐศาสตร์ไม่ฆ่า"

ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสันติภาพ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.ประจักร ก้องกีรติ

ณ ห้อง ร.102 คณะรัฐศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560