วันอาทิตย์, มีนาคม 05, 2560

นักการศาสนา ห่วง"คณะสงฆ์-พุทธศาสนา"พัง..หากปล่อยให้ คสช.ปฎิรูป
https://www.youtube.com/watch?v=CmkCJDdmp1w

นักการศาสนา ห่วง"คณะสงฆ์-พุทธศาสนา"พัง..หากปล่อยให้ คสช.ปฎิรูป

jom voice

Published on Mar 4, 2017

ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน นักวิชาการด้านศาสนาและปรัชญา ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้สัมภาษณ์ Thaivoice (ตอนจบ) กรณี สมาชิก สนช. และนายไพบูลย์ นิติตะวัน เตรียมเสนอร่างแก้ไข พรบ.คณะสงฆ์ทั้งการบริหารจัดการทรัพย์สินของวัดและพระรวมทั้งการกำหนดแนวทางป้องกันการตีความคำสอน และพระธรรมวินัยของพุทธศาสนาว่า เป็นการจัดระเบียบการบริหารคณะสงฆ์ให้อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐมากขึ้น ซึ่งจะไม่เป็นผลดี โดยเฉพาะต่อการศึกษาธรรมะ หรือพระธรรมวินัย เพราะการจะให้พระมุ่งเน้นศึกษาพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด และตีความอยู่ในกรอบที่รัฐกำหนด จะทำให้ พุทธศาสนาพัง เพราะจะไม่พัฒนาและไม่ก้าวหน้า ถูกจำกัดเสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์ หรือการตีความ การที่รัฐเข้ามายุ่งเกี่ยวในเรื่องคำสอน หรือพระธรรมวินัย จะไม่เป็นผลดีอย่างแน่นอน ทางทีดี การปฎิรูปคณะสงฆ์ คือให้คณะสงฆ์เป็นอิสระจากรัฐ ยกเลิก มหาเถรสมาคม และ ยกเลิกสมณศักดิ์ของพระทั้งหมด แล้วให้พุทธศาสนิกชนดูแลคณะสงฆ์ และคณะสงฆ์ก็ต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้น

...

หวั่น..บางวัดอาจจะ"ร้าง"หากรัฐจัดระเบียบทรัพย์สินวัด-พระhttps://www.youtube.com/watch?v=YKn-S--bAgY

หวั่น..บางวัดอาจจะ"ร้าง"หากรัฐจัดระเบียบทรัพย์สินวัด-พระ


jom voice

Published on Mar 3, 2017

ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน นักวิชาการด้านปรัชญาและศาสนา ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้สัมภาษณ์ Thaivoice (ตอนที่ 1 ) กรณี สนช.เตรียมเสนอแก้ไข ร่าง พรบ.คณะสงฆ์(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2535 และนายไพบูลย์ นิติตะวัน อดีตประธานคณะกรรมการปฎิรูปกิจการพระพุทธศาสนา สภาปฎิรูปแห่งชาติ เสนอร่าง พรบ.จัดการทรัพย์สินของวัดและพระว่า พระและวัดที่มีรายได้และมีทรัพย์สินมากมีเพียงส่วนน้อง ซึ่งจะอยู่ในจังหวัดใหญ่และในกรุงเทพฯ อย่างในกรุงเทพฯ บางวัดที่มีการเผาศพทุกวัน จะมีเงินเข้าวัดจำนวนมาก พระภายในวัดก็มีรายได้เป็นล่ำเป็นสัน พระที่จะเข้าไปอยู่ในวัดใหญ่ๆ บางวัดต้องเซ้งกุฎิ ด้วยวงเงินมากกว่า 3 แสนบาท เมื่ออยู่แล้วก็มีเงินในธนาคารสามารถซื้อที่ดิน ซื้อบ้านให้ญาติโยมในต่างจังหวัดได้ อย่างไรก็ตาม พระและวัดที่ไม่มีรายได้ ไม่มีทรัพย์สิน เป็นพระและวัดส่วนใหญ่ ดังนั้นร่างกฎหมายที่ออกมาควรจะมีหลักเกณฑ์เฉพาะ ไม่ควรจะใช้กับทุกวันเหมือนกัน ( ตอนที่สุดท้าย ... ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน จะวิเคราะห์ถึง ข้อเสนอที่จะให้มี คณะพุทธบริษัทแห่งชาติ เพื่อเผยแผ่ ควบคุม กำกับหลักคำสอน และพระธรรมวินัย จะทำได้หรือไม่อย่างไร ...โปรดติดตาม )