วันเสาร์, มีนาคม 04, 2560

ความจริงที่สังคมต้องดู กับกรณี #วัดพระธรรมกาย ดูแล้วต้องคิดตาม!
ความจริงที่สังคมต้องดู กับกรณี #วัดพระธรรมกาย
ดูแล้วต้องคิดตาม!
คิดตามแล้วต้องวิเคราะห์!
วิเคราะห์แล้วต้องแยกแยะ!
มิเช่นนั้น ก็ดักดานอยู่ในกะลา ใบเดิมต่อไป

Cr. virocano fanpage

https://www.facebook.com/DawKhongGoo/videos/1814108522172727/