วันเสาร์, มีนาคม 04, 2560

หวั่น..บางวัดอาจจะ"ร้าง"หากรัฐจัดระเบียบทรัพย์สินวัด-พระ
https://www.youtube.com/watch?v=YKn-S--bAgY

หวั่น..บางวัดอาจจะ"ร้าง"หากรัฐจัดระเบียบทรัพย์สินวัด-พระ

jom voice

Published on Mar 3, 2017

ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน นักวิชาการด้านปรัชญาและศาสนา ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้สัมภาษณ์ Thaivoice (ตอนที่ 1 ) กรณี สนช.เตรียมเสนอแก้ไข ร่าง พรบ.คณะสงฆ์(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2535 และนายไพบูลย์ นิติตะวัน อดีตประธานคณะกรรมการปฎิรูปกิจการพระพุทธศาสนา สภาปฎิรูปแห่งชาติ เสนอร่าง พรบ.จัดการทรัพย์สินของวัดและพระว่า พระและวัดที่มีรายได้และมีทรัพย์สินมากมีเพียงส่วนน้อง ซึ่งจะอยู่ในจังหวัดใหญ่และในกรุงเทพฯ อย่างในกรุงเทพฯ บางวัดที่มีการเผาศพทุกวัน จะมีเงินเข้าวัดจำนวนมาก พระภายในวัดก็มีรายได้เป็นล่ำเป็นสัน พระที่จะเข้าไปอยู่ในวัดใหญ่ๆ บางวัดต้องเซ้งกุฎิ ด้วยวงเงินมากกว่า 3 แสนบาท เมื่ออยู่แล้วก็มีเงินในธนาคารสามารถซื้อที่ดิน ซื้อบ้านให้ญาติโยมในต่างจังหวัดได้ อย่างไรก็ตาม พระและวัดที่ไม่มีรายได้ ไม่มีทรัพย์สิน เป็นพระและวัดส่วนใหญ่ ดังนั้นร่างกฎหมายที่ออกมาควรจะมีหลักเกณฑ์เฉพาะ ไม่ควรจะใช้กับทุกวันเหมือนกัน ( ตอนที่สุดท้าย ... ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน จะวิเคราะห์ถึง ข้อเสนอที่จะให้มี คณะพุทธบริษัทแห่งชาติ เพื่อเผยแผ่ ควบคุม กำกับหลักคำสอน และพระธรรมวินัย จะทำได้หรือไม่อย่างไร ...โปรดติดตาม )

ooo

https://www.facebook.com/OpSingleGateway/posts/623486551194349:0

เปิดเอกสารราชการ จาก สภาปฏิรูปแห่งชาติ คณะกรรมกาารฯ ชุดที่มี นายไพบูลย์ นิติตะวัน เป็นประธาน เสนอ ตูบ พี่ไอ้ติ๊ก หน. คณะ ควาย สม ชื่อ... เป็นที่มาของเบื้องหลัง การใช้ มาตรา 44 ในการบุกธรรมกาย

แต่เป้าหมายจริง คือ เข้าไปยึด เพื่อบริหารจัดการเงินสดของวัดทั่วไทย กว่า 300,000 ล้านบาท และ เข้าไปจัดการทรัพย์สินวัดทั่วไทย กว่า 20 ล้านล้านบาท

เริ่มต้นที่ วัด ธรรมกาย....คิวต่อไป วัดสระเกศ วัดโสธร วัดพระพุทธชินราช วัดพระปฐมเจดีย์ วัดใหญ่ชัยมงคล วัดไร่ขิง ....

ใครอาศัยใบบุญ เช่าตึกแถว เช่าที่วัดทำกิน เช่าบ้านช่องในที่วัด ก็เตรียมตัว เตรียมใจ ไว้ให้ดี ควายจะไล่ขวิดกัน ทั้งแผ่นดินละงานนี้....

ล้มธรรมกายได้ ก็ล้มได้ทุกวัด ไม่มีเหลือ เหนือสุด ยัน ใต้สุด ไม่มีรอดแล้วงานนี้....

รายการคืนความสุขให้เหล่าคนดี แล้วละครับ......

#OpSingleGateway