วันอาทิตย์, มีนาคม 12, 2560

กสม.ขอบคุณทุกฝ่าย แก้ไขปมธรรมกายด้วยสันติวิธี

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ออกแถลงการณ์ขอบคุณทุกฝ่าย หาทางออกปัญหาวัดพระธรรมกายด้วยสันติวิธี หยุดการสุ่มเสี่ยงที่จะนำไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นร้ายแรง

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(กสม.) ได้ออกแถลงการณ์ขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาวัดพระธรรมกายด้วยสันติวิธี โดยระบุว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 10 มี.ค.ที่ผ่านมาหน่วยงานของรัฐประกอบด้วยเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ)ตำรวจ ทหาร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกับพระสงฆ์และคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายเป็นผู้นำเข้าตรวจค้นพื้นที่ตลอดจนอาคารต่างๆภายในวัดภายหลังเมื่อไม่พบพระธัมมชโยซึ่งเป็นบุคคลตามหมายจับอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ แถลงว่า จะดำเนินการเสนอยกเลิกการกำหนดให้พื้นที่วัดพระธรรมกายและบริเวณโดยรอบเป็นพื้นที่ควบคุมตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 5/2560 นั้น จึงขอขอบคุณรัฐบาลและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมในการทำให้สถานการณ์ที่กำลังตรึงเครียดและสุ่มเสี่ยงจะนำไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นร้ายแรงคลี่คลายลง

ทั้งนี้ กสม.หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตทุกฝ่ายจะได้ร่วมกันดำเนินการติดตามจับกุมบุคคลใดตามหมายจับของศาลตามกรอบของกฎหมายและหลักนิติธรรมด้วยความระมัดระวังเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้การดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดจนเกินสมควรรวมทั้งไม่กระทำการใดๆในลักษณะที่อาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งอย่างรุนแรงอีกต่อไป

ที่มา Voice TV21

.....