วันจันทร์, มีนาคม 06, 2560

ขณะนี้ข่าวเหตุการณ์ของวัดพระธรรมกาย ได้แพร่สะพัดไปถึงสื่อในทุกมุมโลก ล่าสุดเวียดนาม

สื่อเวียดนามถาม? กรณีวัดพระธรรมกาย วอนรัฐเคลื่อนกำลังออกไป เคารพสิทธิความเป็นมนุษย์


ขณะนี้ข่าวเหตุการณ์ความไม่สงบของวัดพระธรมมกายที่รัฐบาลได้ใช้กองกำลังมาควบคุมเพื่อทำการตรวจค้น นำไปสู่การตัดการสื่อสารและนำเข้าอาหารและน้ำ ขณะนี้ได้แพร่สะพัดไปถึงสื่อในทุกมุมโลก

ที่มา http://winne.ws/n13782
โดย mondaymorning
6 มี.ค. 2560

ขณะนี้ข่าวเหตุการณ์ความไม่สงบของวัดพระธรมมกายที่รัฐบาลได้ใช้กองกำลังมาควบคุมเพื่อทำการตรวจค้น นำไปสู่การตัดการสื่อสารและการห้ามนำเข้าอาหารและน้ำ ขณะนี้ได้แพร่สะพัดไปถึงสื่อในทุกมุมโลก ซึ่งปัจจุบันมีสื่อต่างประเทศที่ให้ความสนใจทำข่าวที่เสนอแง่มุมแห่งความเป็นจริง เช่น CNN BBC AP หรือ ALJAZEERA

วันนี้สำนักข่าว IBC ได้นิมนต์พระนิติ จากวัดพระธรรมกายรัฐแคลิฟอร์เนีย ออกรายการทีวีเวียดนาม เมืองเวสต์มินสเตอร์ พูดถึงสถานการณ์วัดพระธรรมกาย

ผู้สื่อข่าวถามว่า "เกิดอะไรขึ้นที่วัดพระธรรมกายขณะนี้"? :

พระอาจารย์นิติ ได้ตอบว่า นี้เป็นเวลาสองสัปดาห์แล้ว ตั้งแต่มาตรา 44 ของรัฐบาลได้บังคับใช้กับวัดพระธรรมกาย หลายคนยังไม่ทราบมาตรา 44 คืออะไร มันคือกฏหมายของรัฐบาลทหาร ออกโดยคณะรัฐประหาร โดยมีอำนาจสมบูรณ์ที่จะกระทำการทุกสิ่ง ได้รับยกเว้นการควบคุมและสิ้นสุด ให้อำนาจกับทหาร ตำรวจกว่า 5000 คน โอบอ้อมวัด เพื่อไม่อนุญาติให้ใครก็ตามเข้ามา พวกเขายังไม่อนุญาติให้นำอาหารและน้ำดื่มเข้ามา ขณะที่คณะศิษย์นับหมื่นที่รวมถึงพระ ผู้หญิงและเด็ก ยังอาศัยอยู่ในวัด ซึ่งอาหารกำลังจะหมด จนพระหกรูปตัดสินใจอดอาหารเพื่อประท้วง ชายคนหนึ่งได้แขวงคอประท้วง จนตายบนเสาสัญญาณโทรศัพท์ หญิงป่วยคนหนึ่งได้เสียชีวิตหลังจากรถพยาบาลเข้าไปช่วยไม่ทันหลังติดด่านของทหาร

ผู้สื่อข่าวได้ถามว่า "ทำไมคณะศิษย์ไม่เชื่อในการกระทำของรัฐบาล"?

พระอาจารย์นิติ ได้ตอบว่า กรณีนี้ ทางเจ้าหน้าที่วัดได้อนุญาตให้เจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาตรวจค้นเสร็จแล้วเป็นเวลา 3 วัน แต่ท้ายสุดมีเหตุการณ์ที่ทำให้เราไม่เชื่อในเจ้าหน้าที่ เพราะหลังจากนั้น มีเจ้าหน้าที่ได้ทำการตัดสัญญาณโทรศัพท์ ปิดกั้นการสื่อสารไม่ให้รายงานออกไปภายนอก ปิดกั้นอิสระของนักข่าว พวกเขายังทำลายกล้องวงจรปิด ซึ่งคณะศิษย์คิดว่านี้ไม่ใช่สัญญาณแห่งความบริสุทธิ์ใจ กรุณาเถอะอย่าปิดกั้นเราในการรายงานข่าว กรุณาอย่าปิดกั้นการนำอาหารเข้ามา

ผู้สื่อข่าวได้ถามว่า " พระอาจารย์อยากจะสื่อสิ่งใดให้โลกรับรู้ในขณะนี้"?

พระอาจารย์นิติ ได้ตอบว่า ขณะนี้คณะศิษย์นับหมื่นกำลังขาดน้ำ เจ้าหน้าที่ปิดกั้นไม่ให้นำอาหารและน้ำดื่มเข้ามาในวัด พวกเราขอร้องไปถึงรัฐบาล โปรดอนุญาตให้เราสามารถนำเข้ามาได้ คณะศิษย์ทุกคนได้ร่วมสร้างวัดมากับมือ พวกเขากำลังช่วยปกป้องพระพุทธศาสนา

เร็วๆ นี้ได้ยินนายกรัฐมนตรีพูดว่า เขาจะยกเลิกมาตรา 44 ถ้าพระสงฆ์มอบวัดให้บริหาร ซึ่งคณะลูกศิษย์ไม่ต้องการอย่างนั้น เราต้องการให้วัดเป็นแหล่งการขยายสันติสุข และไม่ใช่หน้าที่ของนายกรัฐมนตรีที่จะเข้ามาบริหารวัด หน้าที่ของรัฐบาล คือการรักษาความสงบเรียบร้อยให้เกิดขึ้น และรับฟังเสียงของประชาชน

การดูแลวัดควรเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ ซึ่งมีหน้าที่ในการขยายความสุขและดูแลรักษาวัด อยากให้ทุกคนได้ตระหนักในสถานการณ์ของวัดพระธรรมกายขณะนี้

ขอชาวพุทธทั่วโลกช่วยกันขอร้องให้รัฐหยุดใช้มาตรา 44 เพราะคณะศิษย์ทำสิ่งนี้คนเดียวไม่ได้ แต่ต้องขอความร่วมมือจากทั่วโลก เพื่อยังความยุติธรรมให้เกิดขึ้นอีกครั้ง ผู้บริสุทธิ์ได้เสียชีวิตจากกรณีนี้แล้วสองคน พวกเราไม่ต้องการให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก ขอรัฐโปรดเคลื่อนกำลังออกไป เคารพสิทธิความเป็นมนุษย์ ดำเนินทุกอย่างด้วยความยุติธรรม โปรดหยุดใช้มาตรา 44 กับวัดพระธรรมกาย