วันเสาร์, มีนาคม 18, 2560

เปรียบเทียบเสนอปรองดอง นปช.-กปปส.
https://www.youtube.com/watch?v=HLcfV2NENs0

เปรียบเทียบเสนอปรองดอง นปช.-กปปส.


Freedom Thailand

Published on Mar 18, 2017
เปรียบเทียบเสนอปรองดอง นปช.-กปปส.