วันพุธ, มีนาคม 01, 2560

เปิดภาพ!! ภายในวัดพระธรรมกายที่นักข่าวทั่วไปไม่สามารถเข้าไปถ่ายได้ พร้อมฟังเหตุผล "รองเจ้าคณะเชียงใหม่" ทำไมต้องมาเฝ้าวัดพระธรรมกาย
https://www.facebook.com/OnMeFC/videos/1895818783981556/