วันพฤหัสบดี, มกราคม 12, 2560

Facebook Live 12ม.ค.60 Burapa Lekluanngarm - ไม่ยุติธรรมก็ยากจะปรองดอง
https://www.youtube.com/watch?v=ViyOAcLzN8s

Facebook Live 12ม.ค.60 Burapa Lekluanngarm - ไม่ยุติธรรมก็ยากจะปรองดอง

SHTV

Published on Jan 12, 2017

ชมสดได้ที่ facebook Burapa Lekluanngarm
https://www.facebook.com/liverbu?fref=ts

ooo

คลิปจาก FB
https://www.facebook.com/liverbu/videos/10154389577118095/