วันพฤหัสบดี, มกราคม 26, 2560

This Dutch's Parody of Donald Trump's Inaugural Speech Is Going Viral

This Dutch TV Show's Parody of Donald Trump's Inaugural Speech Is Going Viral

By Ashley Hoffman
TIME
Jan 24, 2017

As President Donald Trump has mentioned, people are talking about America all over the world — and that includes satirical comedy shows in the Netherlands.

In response to Trump's first speech about putting "America first," the comedy show Zondag met Lubach is asking him to put the Netherlands second. So in their video pitch filled with happy tourism images, a Trump impersonator officially hypes up all the superior things about the Western European destination. As you might have been able to guess, the video quickly went viral.

"We speak Dutch," the video pitch mentions. "It's the best language in Europe. We've got all the best words. All the other languages failed. Danish...total disaster. German is not even a real language. It's fake."

The video then brags about its many assets like a pony park, a miniature town, and a wall of their very own. "It's a great wall that we built us to protect us from all the water from Mexico. Nobody builds oceans better than we do." But the most comical attraction might be economic: "the best tax evasion system God ever created."

ooo
https://www.facebook.com/ReutersUK/videos/1479808815362603/

U.S. President Donald Trump and North Korean leader Kim Jong Un impersonators walk around Hong Kong while promoting a Lunar New Year song. Read more: http://reut.rs/2j5mdPu

ooo

Now on a serious note:

Donald Trump’s conflicts of interest explained


ooo

In response to Trump 's plan to halt foreign aid to any organisations which support abortion in any way, the Netherlands 'counters' Trump with international abortion fund:

The Netherlands 'counters' Trump with international abortion fund

http://www.sbs.com.au/news/article/2017/01/25/netherlands-counters-trump-international-abortion-fund

เมื่อทรัมป์ประกาศนโยบายตัดการให้ทุนองค์กรประเทศกำลังพัฒนาที่ทำงานด้านกรทำแท้งอย่างปลอดภัย

รัฐบาลดัทช์ ก็ประกาศทันทีว่าจะให้ทุนสนับสนุนต่อ เพราะการที่ผู้หญิงถูกผลักเข้าสู่กระบวนการทำแท้งไม่ปลอดภัยปีละถึง 22 ล้านคน ส่งผลต่อการเสียชีวิตผู้หญิงในปีที่ทำการศึกษาไว้ (2008) ถึง 5 หมื่นคน

The Dutch government is leading the charge to counter the impact of America's plan to halt foreign aid to any organisations which support abortion in any way.

Credit: Junya Yimprasert