วันจันทร์, มกราคม 23, 2560

คดี"ไผ่ ดาวดิน"เมื่อ"ศาล"ละเมิดกฎหมายเสียเอง เรื่องนี้อาจต้องถึง "ปธ.ศาลฎีกา"
https://www.youtube.com/watch?v=dTYeA5Sao4k

คดี"ไผ่ ดาวดิน"เมื่อ"ศาล"ละเมิดกฎหมายเสียเอง.เรื่องนี้อาจต้องถึง"ปธ.ศาลฎีกา"

jom voice

Published on Jan 21, 2017

น.ส.ภาวิณี ชุมศรี ทนายความ"ไผ่ ดาวดิน"ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ให้สัมภาษณ์ Thaivoice กรณีศาลจังหวัดขอนแก่นยังคงไม่ให้ประกันตัว ไผ่ ดาวดิน หรือนายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา ในความผิด ม.112 กรณีแชร์ข่าวพระราชประวัติของกษัตริย์รัชกาลที่ 10 ของบีบีซีไทย และยังคงฝากขังเป็นผลัดที่ 5 แล้วว่า กระบวนการพิจารณาของศาลในคดีของ ไผ่ ดาวดิน มีความผิดปกติหลายประการ ซึ่งล้วนแล้วเป็นการขัดกับหลักของกฎหมาย เช่นการตั้งข้อกล่าวแชร์ข่าวของบีบีซีไทยว่าเป็นความผิด 112 ทั้ง ๆ ที่ไม่ใช่ความคิดเห็นของผู้ต้องหา และมีคนแชร์ข่าวนี้กันมากกว่า 2800 คน การขอยกเลิกสัญญาประกันเพียงเพราะว่า ผู้ต้องหาแสดงสัญญลักษณ์ที่เป็นการเย้นหยันอำนาจรัฐซึ่งไม่มีระบุไว้ในกฎหมายถึงความผิดแบบนี้่ และยังมีความผิดปกติของกระบวนการทางศาลที่เป็นการริดรอนสิทธิของผู้ต้องหาผิดหลักกฎหมายอีกหลายประการ ซึ่งคดีของไผ่ ดาวดิน อาจจะทำให้เห็นสังคมเห็นว่า ศาลเข้าข่ายละเมิดกฎหมายหรือทำผิดกฎหมายเสียเองหรือไม่ ซึ่งเรื่องนี้อาจจะเป็นไปได้ที่จะร้องเรียนไปยัง คณะกรรมการตุลาการ หรือ กต.หรือ ประธานศาลฎีกา เพื่อให้ตรวจสอบกระบวนการศาลที่เป็นการกระทำที่อาจจะผิดกฎหมายเสียเองหรือไม่

ooo

เรื่องเกี่ยวข้อง...

Thailand: Activist Unjustly Jailed for ‘Insulting Monarchy’

End Abusive Use of Lese Majeste Laws

Source: Human Rights Watch