วันอังคาร, มกราคม 24, 2560

วาทะเด็ด : ประชาชนนิยม ไม่ได้พิสูจน์จากโพลล์ พิสูจน์จากผลเลือกตั้ง
เรื่องเกี่ยวข้อง...