วันศุกร์, มกราคม 27, 2560

ซิงเจียอยู่อี่ ซิงนี้ฮวกใช้ 新正如意 新年发财 - กระทรวงการท่องเที่ยวฯ คาด ช่วงตรุษจีน จะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมาไทย กว่า 250,000 คนตรุษจีน 

ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดใช้ ( 新正如意 新年发财 )

ปีใหม่นี้ ขอให้ผู้อ่านสมความปรารถนาทุกประการ ขอให้ร่ำรวยมั่งคั่ง มีสุขภาพดี