วันศุกร์, มกราคม 27, 2560

คลิปรายการ WAKE UP NEWS - สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โคทม อารียา - รัฐบาลควรสร้างปรองดองอย่างไร
https://www.youtube.com/watch?v=JgtGILWKKoQ

สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โคทม อารียา - รัฐบาลควรสร้างปรองดองอย่างไร

SHTV

Published on Jan 26, 2017

WAKE UP NEWS - VoiceTV21 @Voice_TV