วันพฤหัสบดี, มกราคม 26, 2560

เผื่อยังไม่ได้ชม.... WAKE UP NEWS - จะปรองดองกับฝ่ายที่มีผู้มากบารมีให้ท้ายได้ยังไง ?!
https://www.youtube.com/watch?v=DCVnZ554VOY

SHTV

Published on Jan 26, 2017

WAKE UP NEWS - VoiceTV21 @Voice_TV