วันพฤหัสบดี, มกราคม 26, 2560

คลิปเรื่องการปรองดอง จากรายการ "คิด เพื่อไทย 26-1-2017" กับ อ.สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ
https://www.youtube.com/watch?v=WkMZTGr8uPE

คิด เพื่อไทย 26-1-2017 B1

SHTV

Published on Jan 26, 2017
TV24 สถานีประชาชน @TV24Official
.....

คิด เพื่อไทย 26-1-2017 B2https://www.youtube.com/watch?v=fwyJFT1wEtI

SHTV

Published on Jan 26, 2017
TV24 สถานีประชาชน @TV24Official