วันจันทร์, มกราคม 30, 2560

คลิปการบรรยายในหัวข้อ "รัฐประหาร : ศึกษาทางประวัติศาสตร์กฎหมายและกฎหมายรัฐธรรมนูญ" ครั้งที่ 1 - อ.ปิยบุตร แสงกนกกุล
https://www.youtube.com/watch?v=WH1tGuVW278&feature=youtu.be

รัฐประหาร : ศึกษาในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญและประวัติศาสตร์กฎหมาย : ผศ.ดร.ปิยบุตร แสงกนกกุล

piyabutr classroom

Uploaded on Jan 29, 2017

เอกสารประกอบ


เค้าโครงการบรรยาย
https://www.academia.edu/.../%E0%B9%80%E0%B8%84_%E0%B8%B2...


รายการเอกสารอ่านประกอบ ภาค 1 บทที่ 1
https://www.academia.edu/.../%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2...


Powerpoint ประกอบการบรรยายครั้งที่ 1
https://www.academia.edu/.../%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3...