วันเสาร์, มกราคม 28, 2560

“ประจักษ์ ก้องกีรติ” ชี้ สังคมพูดความจริงไม่ได้ ปรองดองเกิดยากhttps://www.facebook.com/komkhaoTV24/videos/772110266269460/

“ประจักษ์ ก้องกีรติ” ชี้ สังคมพูดความจริงไม่ได้ ปรองดองเกิดยาก

#TV24 ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวถึงการพยายามสร้างความปรองดองขณะนี้ว่า หากสังคมพูดความจริงไม่ได้ อยู่กับข้อมูลเพียงด้านเดียว ก็จะทำให้ประเทศกลับสู่ประชาธิปไตยและปรองดองได้ยาก เพราะการปรองดอง พื้นฐานคือ ทุกคนต้องมีเสรีภาพในการแสดงความเห็น ไม่ใช้เกิดจากการกำหนดกฎเกณฑ์ฝ่ายเดียว