วันพฤหัสบดี, มกราคม 26, 2560

The Internet never forgets... ประวัติศาสตร์ต้องจารึก 5 รายชื่อ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ที่ยอมรับอำนาจมาตรา 44 ของหัวหน้าคณะรัฐประหาร อย่างไม่มีเงื่อนไข


ประวัติศาสตร์ต้องจารึก
5 รายชื่อ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ที่ยอมรับอำนาจมาตรา 44 ของหัวหน้าคณะรัฐประหาร อย่างไม่มีเงื่อนไข

...........
ไม่รับฟ้องเพิกถอนคำสั่ง คสช. 4/2559 ยกเว้นผังเมือง
ศาลปกครองชี้ไม่มีอำนาจตรวจสอบ รธน. มาตรา 44
http://enlawfoundation.org/newweb/?p=3027


Thanapol Eawsakul