วันอังคาร, มกราคม 24, 2560

"จาตุรนต์" เพื่อไทย ในกรอบกติกาใหม่ทางการเมือง : มติชน วีกเอ็นด์ 21 ม.ค.60
https://www.youtube.com/watch?v=WU-tE9Wuo_Q&feature=youtu.be

"จาตุรนต์" เพื่อไทย ในกรอบกติกาใหม่ทางการเมือง : มติชน วีกเอ็นด์ 21 ม.ค.60

matichon tv

Published on Jan 21, 2017
Official Matichon TV