วันพุธ, มกราคม 25, 2560

รู้เขารู้เรา : ดูทรัมป์เลิกนโยบายโอบามาแล้วย้อนมาดูนโยบายปรองดอง คสช., สส.สุนัย และ อ.จรัล, VOT, 23 ม.ค. 2560
https://www.youtube.com/watch?v=cnT6QNmmpaQ

ดูทรัมป์เลิกนโยบายโอบามาแล้วย้อนมาดูนโยบายปรองดอง คสช., สส.สุนัย และ อ.จรัล, VOT, 23 ม.ค. 2560

Voice of Thailand VOT

Streamed live on Jan 23, 2017

ดาวน์โหลดไฟล์ mp3 ได้จาก http://www.mediafire.com/file/wxhw3cy... หรือ https://www.4shared.com/web/directDow...
ดาวน์โหลดวีดีโอไฟล์ต้นฉบับได้จาก http://www.mediafire.com/file/6vnjco8... หรือ https://www.4shared.com/web/directDow...
หัวข้อ: ดูทรัมป์เลิกนโยบายโอบามาแล้วย้อนมาดูนโยบายปรองดอง คสช.
(Look at how Trump abolished Obama's policies and then look at NCPO’s [The National Council for Peace and Order] reconciliation policy)
รายการ: รู้เขารู้เรา, 23 ม.ค. 2560
วิทยากร: สส.ดร.สุนัย จุลพงศธร และ อ.จรัล ดิษฐาอภิชัย
ผู้ดำเนินรายการ: สุกิจ ทรัพย์เอนกสันติ
สถานีเสียงประชาชนไทย, Voice of Thailand (VOT), ชิคาโก สหรัฐอเมริกา