วันศุกร์, มกราคม 27, 2560

ฟังความรู้สึก 'ยิ่งลักษณ์' ถ้าถูกยึดทรัพย์ จ่ายชดเชยจำนำข้าว 35,000 ล้าน.....

'ยิ่งลักษณ์' ขอคุ้มครองชั่วคราวชะลอเรียกเงินข้าว

by นิติธร สุรบัณฑิต
26 มกราคม 2560 
ที่มา Voice TV

อดีตนายกฯยิ่งลักษณ์ ขึ้นศาลปกครองคดีให้ศาลเพิกถอนคำสั่งกระทรวงการคลัง ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนการบริหารโครงการรับจำนำข้าวเสียหาย ด้านทนายเตรียมขอศาลทุเลาคำสั่งทางปกครอง เพื่อชะลอการบังคับค่าเสียหาย

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เดินทางขึ้นศาลปกครอง ในคดีที่อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ร้องขอให้เพิกถอนคำสั่งทางปกครองเรียกค่าสินไหมทดแทนกว่า 3 หมื่น 5 พันล้านบาท จากความเสียหายของโครงการรับจำนำข้าว ต่อนายกรัฐมนตรี พร้อมพวกรวม 4 ราย

โดยอดีตนายกรัฐมนตรี ได้ยื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราว และชะลอการจ่ายเงิน จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด ขณะที่ฝั่งผู้ถูกร้องได้ส่งตัวแทนกระทรวงการคลัง มาชี้แจงเหตุผล โดยระบุว่า ทุกอย่างเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย

นายนพดล หลาวทอง ทนายความอดีตนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวเน้นความเดือดร้อนของอดีตนายกรัฐมนตรี และครอบครัว หากถูกยึดทรัพย์ ส่วนการยื่นขอเพิกถอนคำสั่ง เตรียมเน้นประเด็นความไม่ถูกต้องของคำสั่งเรียกเงิน

โดยเฉพาะตำแหน่งอดีตนายกรัฐมนตรี ย่อมไม่อยู่ในฐานะผู้ละเมิด เนื่องจากเป็นเพียงผู้กำกับ และบริหารนโยบาย ลักษณะการออกคำสั่งไม่เคยมีนายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบ และการออกคำสั่งของรัฐบาลชุดนี้ไม่เป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายปกติ

ล่าสุดองค์คณะศาลปกครองได้ให้ตัวแทนกระทรวงการคลังยื่นคำชี้แจงภายใน 30 วัน ส่วนอดีตนายกรัฐมนตรีเตรียมยื่นเอกสารเพิ่มเติมเช่นกัน

คดีนี้เป็นอีกหนึ่งคดีที่เกี่ยวกับการบริหารงานโครงการรับจำนำข้าวของอดีตนายกรัฐมนตรี โดยกระทรวงการคลังได้เรียกค่าเสียหาย 3 หมื่น 5 พันล้านบาท ฐานปล่อยปละละเลยทุจริต ไม่ยับยั้งความเสียหาย ผ่านคณะกรรมการความรับผิดทางแพ่ง และคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นผู้กลั่นกรอง