วันจันทร์, มกราคม 23, 2560

ฟังประวัติศาสตร์ตาสว่างประยุกต์ การปฎิวัติจีนสั้นๆ โดย อ.จรัล และ สส.สุนัย ขณะเยี่ยมชมพิพิธภันฑ์ ดร.ซุนยัดเซน ณ.ไชนาทาว ในนครชิคาโก
https://www.facebook.com/sunai.chulpongsatorn/videos/344285062636811/

อ.จรัล และ สส.สุนัย เยี่ยมชมพิพิธภันฑ์ ดร.ซุนยัดเซน ณ.ไชนาทาว ในนครชิคาโก สหรัฐอเมริกา 22มค.60

ฟังประวัติศาสตร์ตาสว่างประยุกต์ การปฎิวัติจีนสั้นๆ