วันจันทร์, มกราคม 23, 2560

2 คลิป มองความปรองดอง + สุณัย จวก ปรองดองยุค คสช.มีแต่เปลือก แค่การชี้นำจัดระเบียบฝ่ายการเมืองใหม่
https://www.youtube.com/watch?v=vyp4EJtabQI

ผศ.ดร.อนุสรณ์ อุณโณ มองกรณีความปรองดอง

SHTV

Published on Jan 23, 2017

ผศ.ดร.อนุสรณ์ อุณโณ
คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
TV24 สถานีประชาชน @TV24Official

ooo

Facebook Live 23ม.ค.60 Burapa Lekluanngarm - สูตรปรองดองทหารต้องออกไปก่อนhttps://www.youtube.com/watch?v=K0PWT7jdqrw

Facebook Live 23ม.ค.60 Burapa Lekluanngarm - สูตรปรองดองทหารต้องออกไปก่อน

SHTV

Published on Jan 23, 2017

ชมสดได้ที่ facebook Burapa Lekluanngarm
https://www.facebook.com/liverbu?fref=ts


ooo

สุณัย จวก ปรองดองยุค คสช.มีแต่เปลือก แค่การชี้นำจัดระเบียบฝ่ายการเมืองใหม่

ที่มา มติชนออนไลน์
18 ม.ค. 60


ที่ปรึกษาฮิวแมนไรต์ฯ ชี้ ข้อเสนอปรองดอง คสช.มีแต่เปลือก จวก เป็นคู่ขัดแย้ง แต่ชอบเล่นบทพระเอก เชื่อ แค่ชี้นำจัดระเบียบฝ่ายการเมืองใหม่

เมื่อวันที่ 18 มกราคม นายสุณัย ผาสุข ที่ปรึกษาฮิวแมนไรต์วอทช์ ประจำประเทศไทย กล่าวถึงกรณีข้อเสนอเรื่องการปรองดองสมานฉันท์ของรัฐบาลว่า ฮิวแมนไรต์วอทช์ มองว่า เป็นข้อเสนอที่มีแต่เปลือก ไม่มีความจริงจังใดๆที่จะทำให้ความปรองดองเกิดขึ้นได้จริง เพราะ บรรยากาศและรากฐานของการสร้างความปรองดอง นับตั้งแต่รัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นมา ไม่ว่าจะเป็น ขันติธรรม การเคารพสิทธิเสรีภาพ หรือการเคารพความเห็นที่แตกต่างของคนในสังคม มันไม่มีเหลืออยู่เลย การจับกุมคุมขังคนเห็นต่างนำคนเข้าค่ายปรับทัศนคติถือเป็นกิจกรรมแรกของ คสช.นับตั้งแต่ยึดอำนาจมา อีกทั้งยังมีการดำเนินคดีกับคนเห็นต่างอย่างไม่สิ้นสุด ปิดกันอย่างเข้มข้นและมีแนวโน้มว่า สิ่งเหล่านี้จะดำรงอยู่ต่อไปด้วย ขณะเดียวกัน คสช.และกองทัพ ก็เคยไม่ยอมรับว่า ตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของขัดแย้งทางการเมืองแม้แต่ครั้งเดียว

“นี่จึงเป็นเรื่องใหญ่มาก นอกจากเรื่องสิทธิเสรีภาพที่เป็นรากเหง้าสำคัญของการสร้างความปรองดอง เพราะ คสช.และกองทัพ ไม่ยอมรับ แต่ชอบเล่นบทพระเอก พยายามที่จะมีบทบาทในการชี้นำกติกาให้ฝ่ายอื่นๆ ให้อยู่ร่วมกันในสังคม ทำเหมือนว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นเลย ทั้งๆ ที่ความจริงไม่ใช้ ดังนั้น ข้อเสนอปรองดองรอบนี้จึงเป็นความพยายามของ คสช.ที่จะจูงให้พรรคและกลุ่มการเมืองสีต่างๆ เข้าคอก หรือจัดระเบียบให้เดินไปในแนวทางที่กองทัพปรารถนาว่าจะต้องอยู่โดยมีความสัมพันธ์แบบใดภายใต้กติกาที่กองทัพกำหนด ถือเป็นการกระชับอำนาจเพิ่มเติมตามเพื่อสถาปนาอำนาจของรัฐทหารให้สืบทอดต่อไปได้” นายสุณัยกล่าว