วันจันทร์, มกราคม 09, 2560

สิทธิของผู้ต้องหาคือสิทธิของประชาชน Burapa Lekluanngarm - 9 มค. 60 กรณีตั้ม มือมีดไอโฟน กับไผ่ ดาวดิน
https://www.youtube.com/watch?v=iSTfjN9_v_o

Facebook Live 9มค. 60 Burapa Lekluanngarm - สิทธิของผู้ต้องหาคือสิทธิของประชาชน

SHTV

Published on Jan 9, 2017


ชมสดได้ที่ facebook Burapa Lekluanngarm
https://www.facebook.com/liverbu?fref=ts