วันจันทร์, สิงหาคม 01, 2559

เดียร์-ขัตติยา สวัสดิผล ชวนออกไปลงประชามติ 7 สค.ให้มาก "ถ้าเนื้อหาของรัฐธรรมนูญมีปัญหา ต่อให้เลือกตั้งอีกกี่ครั้ง ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองได้".....