วันพุธ, สิงหาคม 31, 2559

ตัวอย่างสดๆ จากนครแทมป้า ฟลอริดา ดร.โสภณ ฟันธง โครงการถนนเลียบเจ้าพระยา. . .ไร้ค่า/ดันทุรัง คนจะหาว่าทำหวังเงินทอน?https://www.facebook.com/dr.sopon4/videos/1005271446252108/

ตัวอย่างสดๆ จากนครแทมป้า ฟลอริดา ดร.โสภณ ฟันธง โครงการถนนเลียบเจ้าพระยา. . .ไร้ค่า/ดันทุรัง คนจะหาว่าทำหวังเงินทอน?

ทางเลือกอื่นที่ดีกว่าละลายเงิน 14,000 ล้านแบบที่รัฐบาลคิด เช่น

1 ทำเปนถนนคนวิ่งง่ายๆ ไม่เปลืองงบฯ แบบนครแทมปา
2 ทำเปนถนนขนาดใหญ่ เพิ่มพื้นที่จราจร แถมเปนเขื่อนกันน้ำท่วมแบบกรุงโซล นครฮานอย
3 ทำเปนจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวเฉพาะจุดแบบเดียวกับฮ่องกง เช่น บริเวณตรงข้ามวัดพระแก้ว
4 สร้างเปนกระเช้าชมวิว/ขนส่งมวลชนจากสาทร-ตลาดน้อย /ตลาดน้อย สะพานพุทธ
อย่าสร้างใหญ่ คนจะหาว่าหวังเงินทอน? โปรดอ่าน http://bit.ly/2bL4WDu

ดร.โสภณ พรโชคชัย