วันเสาร์, สิงหาคม 27, 2559

"พอเถอะ มาตรา 44"





"พอเถอะ มาตรา 44"

ผมไม่เห็นด้วยกับการที่หัวหน้า คสช. ออกคำสั่งที่ 50/2559 ระงับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ถึงแม้บุคคลทั้งสองจะมีข้อกล่าวหาว่ากระทำความผิดแต่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม การใช้อำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวขัดต่อหลักนิติธรรม กล่าวคือ (1) กระบวนการได้มาซึ่งอำนาจไม่ชอบ เพราะได้มาจากการยึดอำนาจ (2) ประชาชนไม่สามารถตรวจสอบการใช้อำนาจ อีกทั้งผู้ใช้อำนาจไม่ต้องรับผิดชอบเพราะมีมาตรา 279 ของรัฐธรรมนูญนิรโทษกรรมล่วงหน้าไว้จึงไม่เป็นธรรมต่อผู้ถูกใช้อำนาจ (3) ไม่เป็นประชาธิปไตยเพราะการที่ร่างรัฐธรรมนูญผ่านประชามติแล้ว อำนาจทั้งหลายที่มาจากเผด็จการสมควรจะถูกยกเลิกทั้งหมด (4) ประเทศไทยมีกฎหมายที่ใช้บังคับกับกรณีดังกล่าวอยู่แล้ว จึงควรปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนยุติธรรมปกติ การใช้อำนาจพิเศษที่นอกจากจะขัดต่อหลักนิติธรรมแล้ว ยังเป็นการวางรากฐานที่ผิดให้กับรัฐบาลหน้าที่ไม่มีอำนาจดังกล่าว หากเห็นว่ากระบวนการยุติธรรมมีข้อบกพร่องก็ควรแก้ไขกฎหมายเพื่อให้ใช้บังคับอย่างเสมอภาค

การใช้อำนาจจะต้องอยู่บนหลักนิติธรรม จึงจะได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายรวมทั้งฝ่ายที่ถูกลงโทษตามกฎหมายนั้นด้วย หาไม่แล้วการลงโทษดังกล่าวจะไม่สร้างการยอมรับเพราะขาดหัวใจสำคัญคือ ความชอบธรรม (legitimacy) และหลักนิติธรรม (rule of law) ถึงแม้บุคคลทั้งสองจะเป็นฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองของผมและพรรคเพื่อไทย แต่ผมก็ไม่เห็นด้วยกับการใช้อำนาจพิเศษดังกล่าว ผมจึงขอประณามและขอเรียกร้องให้ยกเลิกการใช้อำนาจที่ขัดต่อหลักนิติธรรม ได้แก่ บรรดาประกาศหรือคำสั่งของ คสช. การใช้อำนาจตามมาตรา 44 และการเอาพลเรือนขึ้นศาลทหาร ขอให้ปฏิบัติกับทุกฝ่ายให้เป็นไปตามกระบวนยุติธรรมปกติบนพื้นฐานของหลักนิติธรรม

ข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ท่านพูด แต่สิทธิของท่านในอันที่จะพูดนั้น ข้าพเจ้าขอปกป้องไว้ด้วยชีวิต (I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it) / Evelyn Beatrice Hall/ "The Friends of Voltaire" (1906)

วัฒนา เมืองสุข
พรรคเพื่อไทย
26 สิงหาคม 2559


Watana Muangsook

ooo

สุขุมพันธุ์ บริพัตร ไม่ใช่รายแรก และไม่ใช่รายสุดท้ายชองผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งที่โดน ม.44 ของหัวหน้าคณะรัฐประหารเล่นงาน

.........................
ก่อนที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรัฐประหาร จะใช้ม. 44 พักงาน สุขุมพันธุ์ บริพัตร เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559

ด่วน!! ม.44 สั่ง พักงานสุขุมพันธุ์
http://www.komchadluek.net/news/politic/239539

พล.อ.ประยุทธ์ หัวหน้าคณะรัฐประหาร จะใช้ม. 44 ให้นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายก อบจ.เชียงใหม่ระงับการปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงคำสั่ง ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 มาแล้ว

...............

งัด ม.44 ฟัน “บุญเลิศ” เซ่นเกมป่วน
วันเดียวกัน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งหัวหน้า คสช. เรื่องประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 5 โดยระบุว่า ตามที่จะมีการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ วันที่ 7 ส.ค. แต่พบว่าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่ง มีพฤติกรรมอาจมีความผิดตามกฎหมายประชามติ จึงอาศัยอำนาจรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวมาตรา 44 ให้นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายก อบจ.เชียงใหม่ระงับการปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงคำสั่ง โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบหรือดำเนินคดีตามตามกฎหมายโดยเร็ว แต่ถ้าไม่พบความผิดให้หน่วยงานดังกล่าวรายงานนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่ง

ดู
ม.44 เชือด นายกอบจ.เชียงใหม่ บิ๊กตู่ลงดาบเซ่นเกมป่วนประชามติ
อ่านข่าวต่อได้ที่: http://www.thairath.co.th/content/673914

แน่นอนว่านับตั้งแต่รัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 พล.อ.ประยุทธ์ หัวหน้าคณะรัฐประหาร จะใช้ม. 44 พักงานผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งนับครั้งไม่ถ้วนด้วย


Thanapol Eawsakul