วันพฤหัสบดี, สิงหาคม 25, 2559

รายงานจากนักข่าวเยอรมัน : ทำไมรถไฟสายใหม่(สีม่วง)ในกรุงเทพฯ จึงไม่เป็นที่นิยม (in German)
https://www.youtube.com/watch?v=U9IbXUAp0CM

Purple Line: Warum die neue Bahnlinie in Bangkok so unbeliebt ist


8MRD

Published on Aug 23, 2016

In Bangkok gibt es jetzt die Purple Line – eine neue Bahnlinie. Aber kaum jemand fährt damit. Der Grund ist ein peinlicher Fehler.

Musik:
1. Traffic by Thoribass
https://soundcloud.com/thoribass/traffic
2. Empty by Watree
https://soundcloud.com/watree/empty
3. Distance by Himhim2340

- Almost nobody uses #Bangkok's new Purple Line because of a weird planning error. My report for @8mrdcom (in German)