วันอังคาร, สิงหาคม 30, 2559

'คุณปลื้ม' ย้อนดูการเมือง ปี 2520 "เกรียงศักดิ์โมเดล vs.เปรมโมเดล..."

https://www.facebook.com/DailyDoseTH/videos/1433751059973991/