วันอังคาร, สิงหาคม 30, 2559

ฟัง'อ.สุรชัย' ตอบข้อวิเคราะห์วิจารณ์ เทพชัย หย่อง เนชั่นทีวี ที่โยงให้เข้ากับ 15 สมาชิกพรรคปฏิวัติประชาธิปไตยเป็นความผิดฐาน"อั๊งยี่สูงวัย" (รายการปฏิวัติประเทศไทย#148 อ.สุรชัย 29/8/59)
https://www.youtube.com/watch?v=1EaQ-7ajizQ&feature=youtu.be

ปฏิวัติประเทศไทย#148 อ.สุรชัย 29/8/59

ปฏิวัติ ประเทศไทย


Published on Aug 28, 2016
ตอน:ตอบข้อวิเคราะห์วิจารณ์ เทพชัย หย่อง เนชั่นทีวี