วันอาทิตย์, สิงหาคม 28, 2559

Dictator สติเฟื่อง แน่ใจนะว่า สง่างาม
ไม่ยึดอำนาจ
ก็ยึด

ไม่เป็นนายก
ก็เป็น

นี่จะเป็นนายกแบบสง่างาม
ภายใต้รัฐธรรมนูญ ฉบับ สว. ลากตั้ง

แน่ใจนะว่า
สง่างาม

ใครก็ได้ที่เป็นคนดีมาเป็นนายกแบบสง่างาม

ถ้าเป็นลุงตู่สืบทอดอำนาจ
นอกจากไม่ยอมลงจากหลังเสือแล้ว
ส่องกระจกนานๆ หน่อยนะว่าสง่างามตรงไหน
Dictator สติเฟื่องผกาวรรณ ห้วยชีเลข