วันศุกร์, สิงหาคม 26, 2559

บทความของคนไทยในอดีต (ฟอสซิลที่ยังมีลมหายใจ) ศรีศักร วัลลิโภดม อ่านแล้วอาจ feeling sad

“...ข้าพเจ้าคิดว่า สถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศในขณะนี้อยู่ในภาวะวิกฤต เพื่อปลดปล่อยสังคมให้ดำรงอยู่ได้อย่างราบรื่นนั้น รัฐต้องเข้มแข็ง และเป็นรัฐบาลเผด็จการอย่างเต็มตัว อย่าไปคาดหวังหรือตกอยู่ในกับดักของประชาธิปไตยแบบอเมริกัน ที่บรรดานักการเมือง นักวิชาการ และนายทุนที่ชั่วร้ายนำมาเป็นข้ออ้างเพื่อให้เกิดการเลือกตั้งอย่างรวดเร็ว

รัฐควรจัดการอย่างเด็ดขาดด้วยศาลทหาร กับการปลุกผีและเคลื่อนไหวของฝ่ายที่ไม่หวังดีที่อ้างต่างชาติ เช่น อเมริกา และองค์กรต่างๆ ของสหประชาชาติมาอ้างอิงและกดดัน เพราะเท่าที่ดูขณะนี้ คนส่วนใหญ่ที่เป็นผลพวงมาจากการตื่นรู้ของมวลมหาประชาชนนั้นสนับสนุนรัฐบาลอยู่แล้ว...”

...........

บทความ "ประเทศสยามวันนี้ : เมืองสองฝ่ายฟ้าระหว่างอเมริกากับจีน" โดยศาสตราจารย์พิเศษ ศรีศักร วัลลิโภดม ตีพิมพ์ในจดหมายข่าวมูลนิธิเล็ก - ประไพ วิริยะพันธุ์ ฉบับที่ 110 (เม.ย. - มิ.ย. 2559)

อ่านบทความชนิดเต็มๆ ต่อได้ที่ http://lek-prapai.org/home/view.php?id=5235


ที่มา FB

กฤช เหลือลมัย feeling sad.