วันศุกร์, สิงหาคม 26, 2559

Charnvit Kasetsiri : Four State Crimes... 4 "อาชญากรรมโดยรัฐ"

Four State Crimes...
เขียนไว้หลายปี เอามาปรับ แชร์ ใหม่ (ยาว ครับ)

"6 ตุลา 2519/1976" คือ "วันมหาวิปโยค"
Day of Great Sorrow วันนั้น

--จอมพลถนอม ได้รับฉันทานุมัติ ให้บวชเป็นเณร จากบอสตัน/สิงคโปร์
กลับเข้ามา แล้วได้บวชเป็นพระ ณ วัดบวรนิเวศ บางลำพู กทม

--นักศึกษาและประชาชน 3,000 ชุมนุมประท้วงที่ธรรมศาสตร์
(เรียกร้องให้รัฐบาล นรม. เสนีย์ ปราโมช ขับไล่ถนอมออกจากประเทศ)

--กลุ่มการเมืองจัดตั้ง ฝ่ายขวา นวพล กระทิงแดง
และวิทยุเครือข่ายทหารยานเกราะ (อ้าง/อิง ชาติ-ศาสน์-กษัตริย์)
โจมตีและกวาดล้างนักศึกษากับประชาชน ที่ธรรมศาสตร์ (ซึ่งมี ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เป็นอธิการฯ) ว่า "หมิ่นพระบรมเดชาฯ" ผิด 112 และเป็น "คอมมิวนิสต์"

--ผู้กุมอำนาจรัฐ-ชนชั้นนำอีลีด-กลุ่มการเมืองจัดตั้ง
ร่วมด้วย--ตำรวจตระเวนชายแดน
กระทำ "อาชญากรรมรัฐ" (state crime) ทำการ "สั่งสอน" และ
ปราบปราบหนักด้วยอาวุธสงคราม

--ขุนทหารนำโดยพลเรือเอกสงัด ชลออยู่
กระทำ "รัฐประหาร" แล้วเสนอตั้งนายธานินทร์ กรัยวิเชียร
ผู้นำฝ่ายตุลาการ เป็น นรม.

--มีผู้ถูกทำลายชีวิต 40 (?) ราย, บาดเจ็บ 3,000 (?)
คนหนุ่มสาวหนีเข้าป่าไปร่วมกับ พคท. (กว่าจะกลับคืนนาครได้ ก็เมื่อมีการอภัยโทษ และ ปรองดอง (ชั่วคราว) โดย 66/2523

--ผู้มีส่วนร่วม ทางฝ่ายถูกกระทำ คือ เยาวชนคนหนุ่มสาว
ที่ ผ่ายกระทำ คือ "ชนชั้นกลาง" ผู้กุมอำนาจรัฐ-ชนชั้นนำอีลีด-กลุ่มการเมืองจัดตั้ง-ตำรวจ ตั้งตน เป็นปฏิปักษ์/เกลียดชัง

--รวมด้วยช่วยกระพือโดยสื่อมวลชน "กระแสหลัก"
ของทั้งของรัฐและของเอกชน ทั้ง นสพ/วิทยุ/ทีวี
cK@25Aug2016

หมายเหตุ
ข้างล่าง เป็นรายละเอียด เดิม เพิ่มเติม

หนึ่ง) 14 ตุลา 2516/1973 เป็นวัน "มหาปิติ" Day of Great Joy วันนั้น

--นักเรียน/นักศึกษา/วีรชน คนหนุ่มสาว ประชาชน ลุกขึ้นมาประท้วงระบอบทหาร "คณาธิปไตย ถนอม-ประภาส-ณรงค์"

--ผู้คนจำนวนแสนๆ เข้าร่วมประท้วงกลางถนนราชดำเนิน เรียกร้อง "ประชาธิปไตย" และ "รัฐธรรมนูญ" สิทธิ เสรีภาพ เสมอภาค

--คณาธิปไตยทหาร กระทำ "อาชญากรรมรัฐ" (state crime) ปราบปราบหนัก ด้วยอาวุธสงคราม

--ประชาชนขัดขืน สถาบันกษัตริย์ และเครือข่าย เข้ามาห้ามทัพ คณาธิปไตยทหาร ล้มครืน ถนอม/ประภาส/ณรงค์ ลี้ไปนอก

--มีผู้ถูกทำลายชีวิต 77 ราย บาดเจ็บ 800

--ผู้มีส่วนร่วม คือ เยาวชนคนหนุ่มสาว ชนชั้นกลางในเมือง กทม. และต่าง จว. กับสื่อมวลชนก้าวหน้า

สอง) 3 ปีต่อมา "6 ตุลา 2519/1976" เป็น "วันมหาวิปโยค" Day of Great Sorrow วันนั้น

--จอมพลถนอม บวชเป็นเณร จากสิงคโปร์ กลับเข้ามา บวชเป็นพระ ณ วัดบวรนิเวศ บางลำพู กทม

--นักศึกษาและประชาชน 3,000 ชุมนุมประท้วงที่ธรรมศาสตร์ (เรียกร้องให้รัฐบาล นรม. เสนีย์ ปราโมช ขับไล่ถนอมออกจากประเทศ)

--กลุ่มการเมืองจัดตั้ง ฝ่ายขวา นวพล กระทิงแดง และวิทยุเครือข่ายทหาร (อ้าง/อิง ชาติ-ศาสน์-กษัตริย์)

--โจมตีและกวาดล้างนักศึกษาว่า "หมิ่นพระบรมเดชาฯ" 112 และเป็น "คอมมิวนิสต์"

--ผู้กุมอำนาจรัฐ-ชนชั้นนำอีลีด-กลุ่มการเมืองจัดตั้ง ร่วมด้วย--ตำรวจตระเวนชายแดน กระทำ "อาชญากรรมรัฐ" (state crime) ปราบปราบหนักด้วยอาวุธสงคราม

--ขุนทหารกระทำ "รัฐประหาร" แล้วเสนอตั้งนายธานินทร์ กรัยวิเชียร ผู้นำฝ่ายตุลาการ เป็น นรม.

--มีผู้ถูกทำลายชีวิต 40 (?) ราย, บาดเจ็บ 3,000 (?) คนหนุ่มสาวหนีเข้าป่าไปร่วมกับ พคท.

--ผู้มีส่วนร่วม คือ เยาวชนคนหนุ่มสาว ที่ "ชนชั้นกลาง" ผู้กุมอำนาจรัฐ-ชนชั้นนำอีลีด-กลุ่มการเมืองจัดตั้ง-ตำรวจ ตั้งตน เป็นปฏิปักษ์/เกลียดชัง

--รวมด้วยช่วยกระพือโดยสื่อมวลชน "กระแสหลัก" ของทั้งรัฐและเอกชน ทั้ง นสพ/วิทยุ/ทีวี

สาม) 16 ปีต่อมา เกิดเหตุการณ์ "พฤษภาเลือด 2535/1992" (ไม่ใช่ "ทมิฬ") Bloody May 1992 วันนั้น

--ประชาชน คนชั้นกลาง ชาวกรุง จำนวนหลายหมื่น ชุมนุมประท้วงเป็นระยะๆ ณ บริเวณถนนราชดำเนิน

--เรียกร้องให้รัฐบาลของ นรม. พลเอกสุจินดา คราประยูร และ "คณาธิปไตยทหาร/นักการเมือง" ลาออก
--รัฐบาลประกอบ "อาชญากรรมรัฐ" (state crime) อีกครั้ง
--ปราบปราบประชาชน อย่่างหนักด้วยอาวุธสงคราม
--ประชาชนขัดขืน สถาบันฯ เข้ามาห้ามทัพ คณาธิปไตยทหาร/รัฐบาลล้มครืน
--มีผู้ถูกทำลายชีวิต 44 (?) ราย, บาดเจ็บ 600 (?)
--ผู้มีส่วนร่วม คือ ชนชั้นกลางในเมือง กับชาวกรุง รวมทั้งสื่อมวลชนเอกชน นสพ.
--แต่ ไม่ค่อยมีเยาวชนคนหนุ่มสาว นักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมมากเท่ากับ สองกรณีแรก

สี่) 18 ปีต่อมา เกิดเหตุการณ์ "เมษา/พฤษภาอำมหิต 2553/2010" Black April&May วันนั้น--ประชาชน คนเสื้อแดง ชาวบ้าน (ที่ถูกกล่าวหาว่า "โง่" และ "ถูกจ้าง") จากภาคอีสาน/เหนือ

--ร่วมกับคนชั้นกลาง ชาวกรุง (ที่ถูกเชื่อว่า "ฉลาด" และ "ซื้อไม่ได้") จำนวนหลายหมื่น

-ชุมนุมประท้วงต่อเนื่องบนถนนราชดำเนิน และสี่แยกราชประสงค์ เรียกร้องให้ นรม.อภิสิทธิ์ "ยุบสภา" ให้มีการเลือกตั้งใหม่

--รัฐบาลใช้กำลังทหารประกอบ "อาชญากรรมรัฐ" (state crime) อีกครั้ง

--ปราบปราบหนักด้วยอาวุธสงคราม พร้อมข้อกล่าวหา "ก่อการร้าย" พร้อมทั้งอ้าง/อิง/สถาบันฯ

--มีผู้ถูกทำลายชีวิต 100 (?) กว่าราย บาดเจ็บ 2,000 (?)

--ผู้มีส่วนร่วม มีทั้ง "ชาวบ้าน" จากชนบทอีสาน/เหนือ ร่วมกับ "ชาวกรุง" คนชั้นกลาง หญิงวัยกลาง

--ในเหตุการณ์นี้ สื่อมวลชนภาครัฐ และภาคเอกชน แตกแยก ขัดแย้ง ถือฝักฝ่าย เข้าร่วมจำนวนมาก

--และก็ไม่ค่อยมีเยาวชนคนหนุ่มสาว
เข้าร่วมมากนัก

หมายเหตุ
ไม่รวมเหตุการณ์ ที่เกิดในภูมิภาค และต่างจังหวัด
ที่อาจจะรุนแรงกว่า แต่ไม่เป็นที่รับรู้ในส่วนกลาง

--ปุจฉาสยามประเทศไทย" เรากำลังไปทางไหนกัน
ไทยเรา จะปรองดอง สมานฉันท์ ปฏิรูป หรือ เกี้ยเซี้ยะ กันได้หรือไม่

และ/หรือ เราจะหลีกเลี่ยง การนองเลือด จลาจล กาลียุค ไปได้หรือไม่

Siam/Thailand: Quo Va Dis ? เดิมเขียนไว้ cK@21September2015ta

.....
ที่มา เรื่อง FB

Charnvit Kasetsiri