วันพุธ, สิงหาคม 24, 2559

คลิปงานประชุมวิชาการประจำปี 2559 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "รัฐ คนไท/ไทย ชายแดน และทิศทางใหม่ๆ? ในไทยศึกษา"

งานประชุมวิชาการประจำปี 2559 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“รัฐ คนไท/ไทย ชายแดน และทิศทางใหม่ๆ? ในไทยศึกษา” 

ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2559 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.....

"รัฐ คนไท/ไทย ชายแดน และทิศทางใหม่ๆ? ในไทยศึกษา" - ชยันต์ วรรธนะภูติ กล่าวเปิดงานhttps://www.youtube.com/watch?v=HVQhmQjAHtU

CAS Channel

Published on Aug 21, 2016

การประชุมวิชาการประจำปี 2559 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้หัวข้อ "รัฐ คนไท/ไทย ชายแดน และทิศทางใหม่ๆ? ในไทยศึกษา" ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2559 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชยันต์ วรรธนะภูติ กล่าวเปิดงาน
.....

ไทยศึกษากับการศึกษารัฐไทยในศตวรรษที่ 21-ไชยันต์ รัชชกูลhttps://www.youtube.com/watch?v=3s8CzWTtfi4

CAS Channel

Published on Aug 22, 2016

ปาฐกถาพิเศษ “ไทยศึกษากับการศึกษารัฐไทยในศตวรรษที่ 21"
โดย รศ. ดร.ไชยันต์ รัชชกูล

ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร. วสันต์ ปัญญาแก้ว
ในการประชุมวิชาการประจำปี 2559 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้หัวข้อ "รัฐ คนไท/ไทย ชายแดน และทิศทางใหม่ๆ? ในไทยศึกษา" ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2559 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.....

ไทยศึกษากับการศึกษาคนไทและเพื่อนบ้าน - อานันท์ กาญจนพันธุ์https://www.youtube.com/watch?v=Bw0We6XGztQ&list=UUNo7OTwZ5WMjDXHL24vP78w

CAS Channel

Published on Aug 22, 2016

ปาฐกถาพิเศษ “ไทยศึกษากับการศึกษาคนไทและเพื่อนบ้าน”

โดย ศ. ดร. อานันท์ กาญจนพันธุ์
ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร. ยุกติ มุกดาวิจิตร

ในการประชุมวิชาการประจำปี 2559 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้หัวข้อ "รัฐ คนไท/ไทย ชายแดน และทิศทางใหม่ๆ? ในไทยศึกษา" ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2559 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่